Home Rapoarte Raport Activitate 2015
Raport Activitate 2015 PDF Imprimare Email
Scris de Camin Selimbar   
Joi, 09 Iunie 2016 13:26

ASOCIA?IA MISIONAR? CRE?TIN? SPERAN?A


RAPORT privind acordarea serviciilor de asisten?? social? anul 2015

I. Raport de activitate

Pe parcursul anului de activitate 2015, Asocia?ia Misionar? Cre?tin? Speran?a a acordat, n cadrul c?minului Senioren Haus Bethel, serivicii de calitate beneficiarilor c?minului care au constat n:

 • identificare ?i evaluare;
 • informare n domeniu;
 • consiliere;
 • servicii de ngrijire;
 • servicii de baz? pentru activit??ile zilnice;
 • servicii de suport pentru activit??ile instrumentale ale vie?ii de zi cu zi;
 • servicii de ngrijire paleativ?;
 • g?zduire pe perioad? nedeterminat?;
 • promovarea rela?iilor sociale (socializare);
 • timp liber;
 • servicii de asigurare a hranei ?i suplimentelor nutritive (prepararea, servirea ?i distribuirea hranei).

n acordarea serviciilor de asisten?? social? sunt respectate standardele generale de calitate privind serviciile sociale aprobate prin Ordin al ministrului muncii, familiei ?i egalit??ii de ?anse nr. 383/2005 precum ?i standardele specifice minime de calitate pentru centrele reziden?iale, pentru persoane vrstnice aprobate prin Ordin al ministrului muncii, familiei ?i egalit??ii de ?anse nr. 246/2006.

Persoanele asistate au fost/sunt rezidente n jude?ele: Sibiu, Bra?ov, Vlcea, Hunedoara, Alba, ?i Bucure?ti criteriile de selec?ionare a persoanelor asistate fiind: vrstnici bolnavi, cu diverse dizabilit??i, cu venituri mici, f?r? familie proprie, vrstnici din zone rurale izolate sau aflate la mare distan?? de ora?, f?r? apar?in?tori.

Activit??i planificate ?i realizate

Activit??ile planificate au fost realizate n propor?ie de 100%. n acordarea serviciilor au fost implicate un num?r de 30 de persoane: ngrijitori, medici ?i asisten?i medicali.

Serviciile oferite au fost evaluate n permanen??: pe baza interviurilor adresate att beneficiarilor ct ?i apar?in?torilor, prin analiza obiectivelor propuse, prin compararea rezultatelor preconizate cu cele ob?inute, astfel nct orice inadverten?? sesizat? n administrare, organizare, acordarea serviciilor s? fie imediat remediat? de coordonatori n interesul suprem al beneficiarului.

n aceast? perioad?, pe lng? asisten?? medical? (ngrijire medical? ?i supraveghere cu personal calificat n trei schimburi, ?apte zile din s?pt?mn?, incluznd s?rb?torile legale) ?i ngrijire, asista?ilor li s-a oferit consiliere social?, religioas? ?i socializare.

n mod indirect contribuie la ntre?inerea asista?ilor ?i personalul de la buc?t?rie, personalul de cur??enie igieniznd zilnic att spa?iile comune ct ?i spa?iile de locuit ale asista?iilor, personalul de la sp?l?torie care asigur? sp?larea ?i c?lcarea hainelor ?i a lenjeriei de pat.

ngrijirea asista?ilor dependen?i se face cu materiale ?i aparatur? special? care se afl? n dotarea c?minului: cabinet medical, b?i special amenajate pentru vrstnici cu un handicap locomotor, sal? de gimnastica, bibliotec? etc.

Rezultate ob?inute.

Datorit? subven?iei ob?inute, a crescut satisfac?ia beneficiarilor mbun?t??indu-se calitatea hranei, condi?iilor de petrecere a timpului liber prin accesarea de noi programe care aduc un aport n cre?terea calit??ii vie?ii acestor categorii de persoane defavorizate.

Beneficiarii c?rora li s-a mbun?t??it calitatea vie?ii au primit ngrijiri ?i asisten?? n func?ie de nevoile identificate;

Apar?in?torii au fost mul?umi?i de serviciile acordate beneficiarilor din centru;

Tot Centrul a fost modernizat: zugr?vit, u?i schimbate, b?i renovate, etc;

Un standard ridicat de igien? asigurat beneficiarilor;

Personal care a participat la cursuri de instruire ?i formare n vederea mbun?t??irii serviciilor acordate;

Imagine pozitiv? n comunitate pentru vrstnicii din c?min ?i pentru c?min n ntregime;

Activit??i de socializare ?i timp liber desf??urate cu beneficiarii;

Inform?ri privind un mod de via?? s?n?tos;

Beneficiarii au primit servicii de ngrijire ?i asisten?? cu consultarea acestora ?i a apar?in?torilor;

O echip? de resurse umane implicat? ?i dedicat? principiilor de asisten?? social?.


II. Raport financiar

- valoarea subven?iei de la bugetul de stat/bugetul local 180.000 lei;

- dobnzi bancare (cumulate pentru perioada respectiv?) 0 lei;

- sold n cont la nceputul perioadei raportate, conform extrasului de cont 0 lei;

ntocmit,

Brlea Maria

Ultima actualizare în Joi, 15 Martie 2018 09:32